Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej obowiązuje nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W tym dokumencie opisujemy usługi, które świadczymy, oraz wyjaśniamy, jak chronimy Twoją prywatność. Naszym celem jest umożliwienie Ci pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Ci skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy.

Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś się dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.polsport-bielsko.pl (zwany dalej „Sklepem” lub „Sprzedawcą”) prowadzony jest przez POLSPORT Sp z o.o. lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie Sklepu lub w inny sposób przekazałeś nam swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu.

Administratorem dany osobowych jest POLSPORT Sp z o.o. wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000412980. Siedziba spółki znajduje się w Bielsku-Białej (43-300), ul. Wyzwolenia 59. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 937-23-54-348, Regon: 072562271.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych Sklepu, prosimy o kontakt pod dedykowanym adresem email: ksiegowosc@polsport.bielsko.pl. Jeśli ta forma kontaktu Tobie nie odpowiada, możesz do nas zadzwonić lub napisać oficjalne pismo i wysłać na adres – Siedziba spółki znajduje się w Bielsku-Białej (43-300), ul. Wyzwolenia 59.

Jeżeli skorzystasz z naszego Sklepu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • W celu wykonywania zawartych z Tobą umów sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu. W tym zakresie będziemy wymagać od Ciebie największej liczby danych, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia Ci zakupionych towarów; podanie Twoich danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy.
 • W celu prowadzenia Twojego konta na strona Sklepu – podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu. Założenie konta w Sklepie umożliwi Ci również dostęp do przekazanych przez Ciebie danych, w tym historii Twoich zakupów, i wykonywanie niektórych praw związanymi z przetwarzaniem danych; podanie Twoich danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy.
 • W celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia Twojej reklamacji.

Do Ciebie należy decyzja czy i jakie dane nam udostępniasz, pamiętaj jednak, że dokonując zakupów w Sklepie podanie określonych danych będzie obowiązkowe do wykonania umowy sprzedaży, gdyż bez nich nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia.
Nie podanie wymaganych przez nas danych skutkuje brakiem złożenia zamówienia. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli wyrazisz taką zgodę, będziesz mógł ją cofnąć w każdym czasie.

Dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym partnerom, tj. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sklepu przy czym, takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z polsport.bielsko.pl i wyłącznie zgodnie z wytycznymi Sklepu i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez Sklep.

Te podmioty to:

 • Firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia (np. Poczta Polska, DPD, FedEX, GLS, Inpost Paczkomaty),
 • Firmy partnerskie współpracujące z nami w zakresie bezpośredniego doręczenia towaru od dostawcy do klienta,
 • Dostawcy usług i systemów informatycznych (np. Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest),
 • Firmy księgowe, doradcze, prawne, audytowe, windykacyjne,

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.

 • W okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także Twoich roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 6 lat od dnia przekazania nam przez Ciebie Twoich danych,
 • W razie, gdy zgłosisz żądanie usunięcia konta w sklepie możemy przetwarzać Twoje dane w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 6 lat od dnia przekazania nam przez Ciebie Twoich danych,

Sposób komunikacji Twojego prywatnego komputera z serwerem sklepu POLSPORT-bielsko.pl jest bezpieczny i niewidoczny dla osób trzecich, korzystających z Internetu. Przepływ informacji na wszystkich stronach Sklepu odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL (Secure Socket Layer), gwarantowanym stosownym certyfikatem, którego ważność możesz sprawdzić w swojej przeglądarce (zazwyczaj ikonka kłódki). Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z normami branżowymi.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep nie będzie się zwracał do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

Zgodnie z RODO przysługuje Ci szereg praw w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych, takich jak:

 • Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy Twoje dane skontaktuj się z nami.
 • Prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze masz dostęp do Twoich danych osobowych na Twoim koncie w Sklepie. Możesz tam edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować. Jeżeli nie założyłeś konta w Sklepie skontaktuj się z nami z żądaniem dostępu do Twoich danych – przekażemy Ci informacje jakie Twoje dane przetwarzamy i zaktualizujemy je na Twoje żądanie.
 • Na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do:
  • Usunięcia danych – jeżeli chcesz, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane, możesz usunąć swoje konto w Sklepie lub zgłosić nam takie żądanie. Pamiętaj jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia tych Twoich danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam),
  • Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
  • Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym,
  • Cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody,
  • Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać z uprawnień wynikających z RODO, skorzystaj z formularza kontaktowego lub napisz bezpośrednio na dedykowany e-mail ksiegowosc@polsport.bielsko.pl.